Firma ZELTECH-ME Spółka z o.o. chciałaby uzyskać od Państwa opinię na temat wykonywanych przez siebie usług. Dane, które zgromadzimy, posłużą nam do analizy, a wyniki pozwolą poznać Państwa sugestie oraz potrzeby.

1. Dane klienta
2. Dostarczana usługa
3. Proszę o ocenę poniższych zagadnień przez zakreślenie odpowiedniego stopnia wg skali od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej).
4. Prosimy o Państwa uwagi lub sugestie dotyczące firmy ZELTECH-ME Spółka z o.o.
CAPTCHA obrazkowa