O firmie
Ankiety

Firma ZELTECH-ME Spółka z o.o. chciałaby uzyskać od Państwa opinię na temat wykonywanych przez siebie usług. Dane, które zgromadzimy, posłużą nam do analizy, a wyniki pozwolą poznać Państwa sugestie oraz potrzeby.

Dane klienta

Dostarczana usługa

Proszę o ocenę poniższych zagadnień przez zakreślenie odpowiedniego stopnia wg skali od 1 (najniżej) do 5 (najwyżej).

Państwa uwagi lub sugestie dotyczące firmy ZELTECH-ME Spółka z o.o.