O firmie
Zeltech – ME Spółka z o.o.

ZELTECH-ME Spółka z o.o. jest wydzieloną spółką usługowo-produkcyjną ze struktury Zeltech S.A. działającego na rynku od 1946 r.

Jesteśmy liderem w zakresie przeglądów, konserwacji i przewijania silników elektrycznych, podwodnych agregatów pompowych oraz produkcji komutatorów i pierścieni ślizgowych w krótkich seriach.

Nasza firma świadczy usługi serwisowe następujących producentów silników elektrycznych: Lammers, Tamel.

Nasza działalność ukierunkowana jest na zaspokajanie wszelkich potrzeb klientów z różnych gałęzi przemysłu na terenie całego kraju. Kompleksowość obsługi oraz wysoka jakość i korzystne ceny będące podstawą satysfakcji klienta są głównymi środkami realizacji naszej misji.

Dysponując 70-cioletnim doświadczeniem, wysoce wyspecjalizowanym zespołem pracowników oraz nowoczesnym parkiem maszynowym, jesteśmy w stanie zrealizować prawie każde zlecenie. Wszystkie prace wykonywane w ZELTECH-ME Spółka z o.o. poddawane są próbom końcowym wymaganym przez Normy Europejskie i otrzymują odpowiednie atesty (świadectwa jakości). Dla potwierdzenia wysokiego standardu świadczonych usług firma wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, który to funkcjonuje od 12 lipca 2005 r. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Chcąc przybliżyć Państwu zakres działalności ZELTECH - ME Spółka z o.o. przedstawiamy na poszczególnych stronach zakres wykonywanych usług.

Dane firmy

NIP 727-24-54-782
NIP UE PL7272454782
REGON 472267766
Nr KRS 0000036270, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
BDO
000092174
Konto bankowe mBank S.A., Oddział Korporacyjny
24 1140 1108 0000 2769 2000 1001
Kapitał zakładowy 500 000 zł
Rok założenia 20-10-1999
Rozpoczęcie działalności handlowej 01-12-1999
Rozpoczęcie działalności produkcyjnej i remontowej 01-11-2002