Reprezentacja - ZELTECH-ME Spółka z o.o. jesteśmy największym cenrtum napraw silników elektrycznych w Polsce.
O firmie
Reprezentacja

Zarząd

Jan Szczeciński - Prezes Zarządu
Arkadiusz Dorcz - Członek Zarządu
Andrzej Walaszczyk - Członek Zarządu

Prokurenci

Anna Ciszewska - Prokurent (prokura łączna)